27. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału