32. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału