8. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału