9. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału