35. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału