24. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału