23. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału