19. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału