21. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału