16. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału