18. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału