11. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału