36. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału