28. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału