14. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału