15. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału