17. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału