10. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału