33. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału