13. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału