20. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału