26. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału