31. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału