25. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału