34. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału