29. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału