30. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału