7. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału